Styrelse och kontakt

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2020

Ordförande:

Catarina Söderström

Kassör:

Kjell Johansson

Sekreterare:

Annika Sandeck

Ledamot:

Irene Hedlund

Suppleant:

Susanne Midell

Revisor:

Roger Hansson

Revisorssuppleant:

Emma Nilsö

Valberedning:

Jörgen Runds


Mikael Söderström

Är det något du vill veta? Använd formuläret nedan eller mejla direkt till Catarina eller Annika.