Om squaredans

Från Svenska Squaredansförbundets hemsida saxar vi följande:


Modern squaredans leds av en caller.

Den moderna squaredansen skiljer sig från den traditionella genom att den leds av en caller (dansledare) och ej har några fasta turer utan callern står för den koreografiska utformningen och den varierar från gång till gång. Dansen utförs i grupper om fyra par. Varje grupp kallas för square. Paren åtskiljs med namn, heads och sides (huvud- och sidopar), och numreras dessutom inom squaren. Dansarna behärskar ett visst antal call (utrop) men de vet inte på förhand vad som kan komma att utropas under den aktuella dansen. Varje call (utrop) måste därför kunna utföras utan tvekan och i takt med musiken så att alla dansare i samma square rör sig i harmoni. Dansprogrammen är internationellt bestämda.


Callern (callerna) måste hålla koll på hur dansarna följer gjorda utrop och den moderna squaredansen är ett samspal mellan caller och dansare. I sammanhang med vana dansare kan callern hitta på lustbetonade tillrop som i del flesta fall uppskattas med glädje av dansarna. Humor är en del av squaredansen. Squaredans är lekfull glad motion till glad musik och är utvecklas i USA men har många av sina rötter i Europa.

Det är en utmaning för såväl caller som dansare att få squaredansen att fungera vid varje tillfälle. Vid stora festivaler där dansvanan kan variera mycket så måste callerna vara vaksamma på hur dansen flyter.


I squaredans gäller inte ordspråket "ju fler kockar..." . Tvärtom så förhöjs dansglädjen med flera caller på scenen.


Bara takten är den rätta så kan de flesta typer av musik användas till squaredans. Eftersom dansens utveckling har ett påtagligt samband med den tidigare countrymusikens utveckling är det naturligt att denna musikform ofta används. På senare år har musikvalet blivit än mer omväxlande med inslag av både modernare rockmusik och inte minst rap.

I s k singing call används inte bara musiken utan även delar av texten från originalen. Callern sjunger delar av texten när utrymme finns mellan callen. Detta innebär oftast en bred blandning av glad musik. Med andra ord speglar musiken den stora åldersblandningen bland dansarna!Är du nyfiken och vill veta mer? Klicka in på www.squaredans.se! Det är Svenska Squaredansförbundets officiella hemsida.