Styrelse och kontakt

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2024-03-17

Ordförande

Catarina Söderström

Kassör:

Kjell Johansson

Sekreterare:

Annika Sandeck

Ledamot:

Irene Hedlund

Suppleant:

Susanne Midell

Revisor:

Roger Hansson

Revisorssuppleant:

Emma Nilsö

Valberedning

Jörgen Runds
Mikael Söderström

Är det något du vill veta? Mejla Catarina eller Annika.